Familjerätt


Familjerätt

Familjerätt är det rättsområde som exempelvis hanterar frågor som rör äktenskaps- och samboförhållanden, hantering av personliga tillgångar och arv. Advokat Ålhed erbjuder juridisk rådgivning och hjälp i frågor som rör familjerätt.

Äktenskapsförord och samboavtal

Att skriva ett äktenskapsförord eller ett samboavtal kan skydda personliga tillgångar eller trygga respektive partner inför framtiden. Advokat Ålhed hjälper er att upprätta erforderliga och juridiskt hållbara dokument.

Äktenskapsskillnader

Ibland blir det inte som man har tänkt sig och man kan behöva gå skilda vägar i livet. Få hjälp med det juridiska kring äktenskapsskillnaden såsom ansökan om äktenskapsskillnad alternativt upplösning av samboförhållande.

Bodelning

När ett samboförhållande eller äktenskap upplöses skall normalt en bodelning genomföras. Här delas de gemensamma tillgångarna upp mellan parterna. I många fall går detta att lösa genom medling och förhandling mellan parterna. I de fall där detta inte är möjligt kan du få hjälp att ansöka om en bodelningsförrättare som avgör hur tillgångarna skall fördelas. Det finns även möjlighet att genomföra en bodelning under äktenskapet om man känner att det finns behov av att klargöra makarnas ägandeskap och rätt till olika tillgångar.

Boutredning och bouppteckning

När en person avlider brukar det finnas behov av att göra en boutredning för att kartlägga alla tillgångar och skulder i dödsboet. En bouppteckning skall upprättas för att dokumentera detta. När bouppteckningen är registrerad och eventuella skulder har reglerats skall arvet sedan fördelas mellan arvtagarna. Företrädare för dödsbon är välkomna att anlita Advokat Ålhed för dessa uppgifter.

Arvsrätt

Arvsrätt är det juridiska område som reglerar vem som har rätt att ärva någons tillgångar när denne avlider. Det finns ofta frågor kring de svenska reglerna inom arvsrätt. Det är relativt vanligt att det uppstår konflikter då arvsrätten inte helt löser problematik såsom fastigheter som efterlämnas till flera arvtagare och liknande. Som advokat kan vi hjälpa dödsbodelägarna att hitta en lösning som samtliga parter är nöjda med och se till att samtliga arvtagare får den lott som de har rätt till.

Testamente

Ett testamente är ett dokument som anger hur ett arv skall fördelas samt eventuella önskemål från den avlidne. I Sverige reglerar ärvdabalken den så kallade laglotten, det vill säga den del av arvet som inte går att testamentera bort och därför alltid går till bröstarvingarna. Övriga delar kan testamenteras fritt till valfri person eller organisation. Advokat Ålhed kan bistå vid upprättande av testamenten, vid tolkning av testamente och som testamentsexekutor.

Gåvor

Få rådgivning kring hur du kan ge gåvor på ett juridiskt riktigt sätt och på så sätt att eventuella skattekonsekvenser belyses. Vi informerar om hur du kan ge gåvor och hur dessa kan komma att påverka hur arvet efter dig skall hanteras. Genom att upprätta ett juridiskt hållbart gåvobrev skyddar du både dig själv och mottagaren. Advokat Ålhed kan hjälpa dig vid upprättande av denna typ av dokument.