Affärsjuridik

Affärsjuridik

Att driva företag kräver ofta att man tar juridisk hjälp för att säkerställa att avtal som skrivs är juridiskt giltiga. Det är vanligt att det uppstår frågor kring företagande, hur man har rätt att hantera olika slags affärer, hur man kan hantera frågor gällande obestånd och dylikt.

Advokat Ålhed har lång erfarenhet av affärsjuridik och olika former av bolagsrätt. Tack vare att vi även är verksamma inom Familjerätt kan vi erbjuda dubbel kompetens - något som är mycket användbart i de fall där man driver ett familjeföretag. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Likvidationer

Likvidation är ett upplösande av ett aktiebolag, handelsbolag eller en ekonomisk förening. En likvidation kan beslutas frivilligt eller genom tvång. En frivillig likvidation utförs i normalfallet när ägarna inte längre önskar bedriva sin verksamhet och likvidationen beslutas av bolagsstämman. Vid en tvångslikvidation är bakgrunden ofta ett underskott av aktiekapital eller att man inte har lyckas registrera en styrelse eller årsredovisning inom stipulerad tid. Advokat Ålhed kan agera som likvidator i båda fallen.

Styrelseuppdrag

Advokat Ålhed åtar sig uppdrag som styrelseledamot.

Övrigt

Advokat Ålhed kan även i viss utsträckning erbjuda juridisk hjälp i frågor kring avtal, företagsöverlåtelser och obeståndsfrågor.