Klienten i fokus
Vi på Advokatfirman Ålhed AB biträder såväl företag som privatpersoner i rättsliga angelägenheter främst inom områdena affärsjuridik, familjerätt, fastighetsrätt och bolagsrätt. Vi har stor juridisk kompetens och erfarenhet inom våra rättsområden samt strävar efter att hålla en hög servicenivå.

Centralt och effektivt advokatkontor
Snabbhet, tillgänglighet och effektivitet är nödvändiga konkurrensmedel i vår verksamhet. Vårt koncept innefattar samtidigt en lokal förankring med stor förståelse för våra klienters frågeställningar och behov.

Välkommen.